Verhuizing van PP Doortje en BSO De Daltons

7 apr 2017

Per volgend schooljaar 2017/2018 gaan PeuterPlus Doortje en BSO De Daltons verhuizen naar een andere, gezamenlijke, locatie binnen Bredevoort. Fysiek zitten zij beiden dan dichtbij basisschool 't Bastion. Dit betekent dat de samenwerking en onderlinge afstemming tussen beide locaties nog meer versterkt kan worden. Tevens is het hierdoor eenvoudiger geworden om activiteiten gezamenlijk vorm en inhoud te geven. De 'Bredeschool-gedachte' komt steeds dichterbij en wordt steeds tastbaarder en concreter, hetgeen nog meer ontwikkelingskansen biedt aan de jeugd in Bredevoort.

Dat wordt deze zomervakantie flink klussen om de ruimtes op een wijze, passende bij de organisatie, in te richten. Beide opvangsoorten hebben 1 eigen ruimte, die gericht op de doelgroep kan worden ingericht. Daarnaast delen zij een gymzaal en een gemeenschappelijke kantine/kantoor en het schoolplein.