BSO plus, Nieuw Hessen

BSO Plus Nieuw Hessen, gewoon waar mogelijk, speciaal waar nodig

Buitenschoolse opvang Nieuw Hessen is gevestigd  in de basisschool SBO Nieuw Hessen (speciaal onderwijs). Een locatie gelegen in de basisschool zelf, waardoor kinderen meteen op hun plek zijn in een vertrouwde omgeving. BSO Nieuw Hessen is een samenwerking met Zozijn en is gericht op kinderen die net dat beetje extra ondersteuning nodig hebben, die een reguliere BSO te weinig kan bieden.

De BSO is een kleinschalige BSO, met een groepsgrootte van maximaal 8 kinderen. Ondersteuning wordt gegeven door een pedagogisch medewerker van Bambi en een pedagogisch ondersteuner van Zozijn kind en jeugd.  Zij kunnen de optimale ondersteuning voor het kind bieden. Kinderen krijgen een duidelijke structuur aangeboden, hebben volop mogelijkheden om (buiten) te spelen en andere kinderen te ontmoeten, waarbij aandacht is voor iedere beperking. De kinderen kunnen gebruik maken van een groot speelplein dat onderdeel uitmaakt van de school en een gymzaal. De ruimte binnen is overzichtelijk, prikkelarm, en kinderen kunnen zich hier even terugtrekken en zich bezighouden met activiteiten die aangeboden worden door de pedagogisch medewerker. Persoonlijke aandacht staat centraal.  De kinderen voelen zich thuis, hebben het goed met elkaar en houden nog energie over voor activiteiten thuis.

De BSO Plus is niet alleen bedoeld voor kinderen vanuit het speciaal onderwijs, maar ook mogelijk voor kinderen vanuit het reguliere onderwijs die net dat beetje extra nodig hebben. Om gebruik te kunnen maken van de BSO Plus wordt in samenwerking met ouders, Bambi en Zozijn de ondersteuningsbehoefte bepaald en wordt een beschikking aangevraagd bij de Gemeente.

Uiteraard ben je van harte welkom om met je kind(eren) vrijblijvend te komen kijken of de sfeer te proeven en eventuele vragen te stellen aan de pedagogisch medewerker op de locatie.

De huidige openingstijden van deze BSO zijn:

Maandag, dinsdag en vrijdag na school.

Voor opvang op andere dan deze genoemde momenten kun je altijd even contact met ons opnemen. In overleg is veel mogelijk!

 

Afbeeldingsresultaat voor zozijn kind en jeugdhulpAfbeeldingsresultaat voor bambi kinderopvang

Laatste Nieuws

Nieuwe BSO bij De Triangel

De Triangel wordt een Integraal Kindcentrum en opent BSO en PeuterPlus. Klik hier om je aan te melden

Meer »