Kwaliteit

Inspectierapporten GGD
Jaarlijks controleert de GGD onze opvanglocaties. Bekijk het meest recente inspectierapport door hieronder te klikken op de gewenste kinderdagverblijflocatie:

Buitenschoolse opvang UnieK / Aalten
Buitenschoolse opvang Nieuw Hessen / Aalten

Buitenschoolse opvang De Daltons / Bredevoort
Buitenschoolse opvang De Boomhut / Lintelo-IJzerlo
Buitenschoolse opvang BinnensteBuiten / Lichtenvoorde

Protocollen
Wij beschikken over een pedagogisch beleidsplan, een klachtenregeling en werken met protocollen waaronder de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, het protocol voeding, hygiëne en ziektebeleidOok is onze organisatie aangesloten bij de Brancheorganisatie kinderopvang.  Protocollen zijn op aanvraag beschikbaar.

Oudercommissie
Onze oudercommissie, die 3 tot 4 keer per jaar bij elkaar komt, behartigt de belangen van alle ouders. Wij hechten waarde aan de mening van ouders. Daarom heeft de oudercommissie adviesrecht over beleidsmatige zaken zoals prijzen, pedagogisch beleidsplan en voeding. Daarnaast kunnen zij zaken binnen de opvang aan de orde stellen.

                         

Laatste Nieuws

Nieuwe BSO bij De Triangel

De Triangel wordt een Integraal Kindcentrum en opent BSO en PeuterPlus. Klik hier om je aan te melden

Meer »