Kwaliteit

Inspectierapporten GGD
Jaarlijks controleert de GGD onze opvanglocaties. Bekijk het meest recente inspectierapport door hieronder te klikken op de gewenste kinderdagverblijflocatie:

Buitenschoolse opvang UnieK / Aalten

Buitenschoolse opvang De Daltons / Bredevoort
Buitenschoolse opvang De Boomhut / Lintelo-IJzerlo
Buitenschoolse opvang BinnensteBuiten / Lichtenvoorde

Protocollen
Wij beschikken over een pedagogisch beleidsplan, een klachtenregeling en werken met protocollen waaronder de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, het protocol voeding, hygiëne en ziektebeleidOok is onze organisatie aangesloten bij de Brancheorganisatie kinderopvang.  Protocollen zijn op aanvraag beschikbaar.

Oudercommissie
Onze oudercommissie, die 3 tot 4 keer per jaar bij elkaar komt, behartigt de belangen van alle ouders. Wij hechten waarde aan de mening van ouders. Daarom heeft de oudercommissie adviesrecht over beleidsmatige zaken zoals prijzen, pedagogisch beleidsplan en voeding. Daarnaast kunnen zij zaken binnen de opvang aan de orde stellen.

                         

Laatste Nieuws

Vacatures bij kinderopvangBambi

Wij zoeken gedreven pedagogisch medewerkers met een flexibele instelling voor de BSO en het Kinderdagverblijf in Aalten, Lichtenvoorde, Bredevoort en Lintelo.

IKC UnieK presenteert nieuwe website

Op 1 maart heeft IKC UnieK uit Aalten haar nieuwe website gelanceerd. Bambi is binnen IKC UnieK verantwoordelijk voor de buitenschoolse- en kinderopvang.

Meer »