Kwaliteit

Inspectierapporten GGD
Jaarlijks controleert de GGD onze opvanglocaties. Bekijk het meest recente inspectierapport door hieronder te klikken op de gewenste kinderdagverblijflocatie:

Buitenschoolse opvang UnieK / Aalten

Buitenschoolse opvang De Daltons / Bredevoort
Buitenschoolse opvang De Boomhut / Lintelo-IJzerlo
Buitenschoolse opvang BinnensteBuiten / Lichtenvoorde

Protocollen
Wij beschikken over een pedagogisch beleidsplan, een klachtenregeling en werken met protocollen waaronder de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, het protocol voeding, hygiëne en ziektebeleidOok is onze organisatie aangesloten bij de Brancheorganisatie kinderopvang.  Protocollen zijn op aanvraag beschikbaar.

Oudercommissie
Onze oudercommissie, die 3 tot 4 keer per jaar bij elkaar komt, behartigt de belangen van alle ouders. Wij hechten waarde aan de mening van ouders. Daarom heeft de oudercommissie adviesrecht over beleidsmatige zaken zoals prijzen, pedagogisch beleidsplan en voeding. Daarnaast kunnen zij zaken binnen de opvang aan de orde stellen.

                         

Laatste Nieuws

Hittegolf

Komende week wordt een hittegolf verwacht. Als kinderopvang hebben wij ook in deze week de zorg voor jullie kinderen. We nemen de volgende maatregelen om het de kinderen zo aangenaam mogelijk te maken:

IKC UnieK presenteert nieuwe website

Op 1 maart heeft IKC UnieK uit Aalten haar nieuwe website gelanceerd. Bambi is binnen IKC UnieK verantwoordelijk voor de buitenschoolse- en kinderopvang.

Meer »